Team onderzoek

WILLEN JULLIE EEN ONDERZOEK HOE JULLIE TEAM FUNCTIONEERT?

Jullie team werkt al enige tijd samen maar de samenwerking kan absoluut beter. Wat ontbreekt in het samenspel? Is er onderliggend vertrouwen? Kunnen jullie productief conflicten met elkaar aan gaan? Waar liggen ontwikkelkansen? Resultaten, verantwoordelijkheid en betrokkenheid kunnen uitblijven als er geen basis is. Meten is weten. 

Door alle teamleden een eenvoudige online enquête in te laten vullen, krijgen jullie snel inzicht in de fase waarin jullie je bevinden. De enquête is volledig anoniem. De uitkomsten worden uiteraard met jullie gedeeld. 

In menig geval is het daarnaast ook fijn als wij individuele gesprekken voeren met de teamleden. Om ongezouten je mening te mogen delen, met naam en toenaam is vaak al een hele opluchting. Wij gaan zeer discreet om met de informatie en verkrijgen zo input voor de te kiezen trainingsinterventie.

Een vervolg op het onderzoek kan een Teambuilding, Teamontwikkeling of Regie op Eigen Leven zijn.

Neem contact op als jullie de mogelijkheden van een team onderzoek willen bespreken.